'Passie en gedrevenheid maken het verschil'

Horde-artikel in vakblad Proloop van Hardlooptrainers Nederland

In 1995 werd de Algemene Looptrainers Vereniging opgericht. Vanaf begin af maakte trainer-coach Betty Hofmeijer deel uit van het bestuur van deze landelijke vereniging voor looptrainers. In januari 2007 gaf het gehele bestuur, inclusief Betty, het stokje over aan een nieuw bestuur en werd ook de naam van de Vereniging gewijzigd. Vanaf dat tijdstip werd de naam ALV verruild voor Hardlooptrainers Nederland. Ongewijzigd is de naam van het vakblad van deze vereniging, namelijk Proloop. Van de redactie maakte en maakt Betty nog immer deel uit. In de laatste editie van december 2007 verscheen het eerste artikel over de lange horden, getiteld “de 400m horden een kansrijke discipline”. Het tweede en laatste deel komt in de eerste editie van 2008 in maart a.s. Ook dat artikel zal t.z.t. op deze web-site worden opgenomen.
Voor het eerste artikel klik op lees meer!

‘De 400m Horden een kansrijke discipline’ (deel 1)

Aan de 4e Dag van de Baanatletiek van de Atletiek Unie in oktober jl werkte ondergetekende mee met een workshop onder de titel ‘400m horden een kansrijke discipline’. De inhoud van deze workshop was uiteraard grotendeels praktisch van aard en werd vooraf gegaan door een korte inleiding waarbij onder andere de algemene en specifieke benadering van de lange hordediscipline door mij als trainer-coach naar voren werd gebracht.


In deze Proloopeditie licht ik de titel van deze bijdrage toe en geef ik een beschouwing met een aantal gedachten over de vraag ‘hoe de kansen op de 400m horden (verder) te vergroten’. In de volgende Proloop geef ik nader toelichting op de organisatie van mijn werkwijze nader en sta ik stil bij de algemene en specifiek trainingstechnische accenten die in mijn benadering centraal staan. Eén van de doelstellingen van het vakblad Proloop is om tot gedachtewisselingen en discussie naar aanleiding van bijdragen te komen. Hopelijk prikkelt deze en mogelijk volgende bijdrage u tot een inhoudelijke reactie! De ontwikkeling van deze uitdagende baanatletiekdiscipline heeft er ongetwijfeld baat bij.

De 400m horden: waarom een kansrijke discipline
De titel van de workshopbijdrage op de 4e Dag van de Baanatletiek vond zijn oor-sprong na (weer eens) een middagje spit-ten en wroeten in de Europese en Natio-nale ranglijsten van zowel junioren als senioren, vrouwen en mannen op de 400m horden en de 400m. Het was niet voor het eerst dat ik zag dat aanzienlijk meer Nederlandse 400m hordeatleten dan 400m vlak atleten in deze categorieën voorkwamen bij de 25 besten op de Europese ranglijst 2007. Ook in voorgaan-de jaren was dat beeld regelmatig terug te vinden. Met name junioren kwamen de laatste paar jaar op internationale jeugd-toernooien op deze discipline tot mooie scores. Zo werd er eind juli jl. in Belgrado bij de EJOF een gouden medaille veroverd door Leonie Schilder van AV Edam bij de meisjes en een zilveren medaille bij de jongens door Jarno Boutkam van AV Hel-las te Utrecht. Ook op het EJK in eigen land in Hengelo die maand was Nederland vertegenwoordigd op de lange hordediscipline met Susanne Dekkers (AV’34) en Marlies Manders (Hellas). Helaas moest potentieel medaillekandi-daat Marius Kranendonk (AAC) hier vanwege een blessure verstek laten gaan. Op het WJK in Beijing in 2006 had Marius met een persoonlijk record van 51.40 opnieuw een mooi visitekaartje afgegeven. Daarvoor had hij namelijk in 2005 in Lignano bij de EJOF de titel en gouden medaille al gewonnen. In Beijing was op de 400m met hekken eveneens Daniël Franken (AV’34) met een 5e plaats en een nationaal juniorenrecord van 51.08 uitste-kend uit de verf gekomen. Echter ook na-men als Thomas Kortbeek, Eelco Veld-huijzen, Marjolein de Jong en Ester Goos-sens zijn gekoppeld aan internationaal hordesucces. Bovenstaand namenlijstje is niet uitputtend bedoeld, maar geeft wel een indruk van de vertegenwoordiging van Nederlandse (junioren)atleten op de 400m horden op internationale (jeugd)toer-nooien. Dat is een mooi aantal, maar doet mij gelijktijdig roepen dat de AB-junioren- en senioren 400m horden top in Neder-land te smal was en is om uiteindelijk op met name seniorenniveau internationaal (Europees) ècht mee te gaan doen. Immers de weg naar de top wordt geken-merkt door veel afvallers. Het is echter juist wèl deze smalle top die mij de mening brengt van grote(re) kansen op internatio-naal 400m horden succes!

Hoe de 400m horden top in Nederland een breder fundament te geven
Hoe smal is eigenlijk de 400m horden junioren- en seniorentop zowel bij de mannen als vrouwen? Hieronder zijn de 5 beste prestaties in 2007 vanaf de B-junioren t/m de senioren van die van de jongen/mannen en meisjes/vrouwen opgenomen:


 Top 5 nationale Ranglijst 2007 - 400m horden jongens junioren en mannen senioren (<23)
Jongens B
52,98 Jarno Boutkam - Hellas
56,12 Remko Donga - Ilion
57,16 Reinier Bliek - AV Gouda
57,22 Justin Cok - AV '47
57,53 Jesper Arts - LG Deurne (JC!)
Jongens A
52,66 Marius Kranendonk - AAC
56,10 Pim Jehee - AV Gouda
57,18 Luuc Overeem - GAC-H’sum
57,23 Remco Wennink - PEC1910
57,96 Paul Boon - Hollandia
M-Senioren
50.19 Eelco Veldhuyzen - Clytoneus
50.49 Thomas Kortbeek - P Hendrik
50.73 Vincent Kerssies – AV SISU
52.90 Daniel Franken - AV '34 (<23)
53.39 Martin OudeAlink – Gr.Atletiek  
 Top 5 nationale Ranglijst 2007 - 400m horden meisjes junioren en vrouwen senioren (<23)
Meisjes B
59,44 Leonie Schilder -AV Edam
60,57 Marlies Manders - Hellas
64,32 Cindy van de Avoort - GAC-
64,76 Anouk Hagen – N’megen Atl.
65,71 Gemma de Schepper - PAC
Meisjes A
60,38 Susanne Dekkers - AV '34
66,91 Sophie Burgers - Seven Hills
67,18 Lieke Bakker - Passaat
67,40 Gerjanne Lussenburg - Isala
67,49 Susan de Vries - Fortuna
Vrouwen
57.92 Tamara Ruben - Atverni
61.10 Sanne Versteegen - R' dam
61.26 Yvonne Hak - Hera
62.73 Lisa Kruisheer - Phoenix
62.93 Marta Pape-Garcia - Gen. M.


Uit dit overzichtje is op te maken dat er vooral in de jeugdcategorieën enorme gaten gapen tussen de nummers één en twee respectievelijk twee en drie van de nationale ranglijst 2007. Bovenstaande “harde” tijden hebben me meermaals (dit jaar is het niet compleet anders dan in voorgaande jaren) doen afvragen waar de oorzaak van deze gaten ligt en hoe ze te dichten. Immers wanneer het zou lukken de prestatiedichtheid te vergroten neemt het perspectief op breder en beter aanslui-ting krijgen met de Europese hordetop (verder) toe.

Onbekend maakt onbemind
Eén van de gedachten waarmee ik veronderstel het niveau te kunnen verbreden is het meer gestructureerd aandacht geven aan het onderdeel bij de C/D-junioren. Door bij deze categorie gerichter te werken aan fysieke voorwaar-den als lenigheid- en beweeglijkheid, ontwikkeling van de (stabiliteit) van voet- en rompmusculatuur en ritme en coördina-tieoefeningen in combinatie met de grondbeginselen van de hordepassage-techniek alsmede het met regelmaat lopen over horden kan een goede impuls geven aan het verhogen van het prestatieniveau later. Overigens is dit mijn algemene opvatting over de hordediscipline, hoewel de korte horden nog deel uit maakt van het competitieprogramma. Dat laatste maakt dat in ieder geval 3-4 maal per jaar een paar weken voorafgaand aan de wedstrijd de horden van stal worden gehaald om ter voorbereiding daarop een aantal oefensessies te doen. Zonder positieve uitzonderingen tekort te doen zijn “redenen” voor een gewone loopopdracht of het beoefenen van een ander technisch onderdeel dikwijls genoemd:

> “het is gedoe om horden te halen en weer te opruimen”
> “de positie van de horden vraagt veel trainingstijd bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is waar ze ook al weer moeten staan en wat de tussenafstanden zijn”
> “ze erg veel ruimte (banen) in beslag nemen waardoor andere trainingsgroepen er ‘last’ van hebben” en
> “het geen gemakkelijk, technisch nummer is”

Ik vind dit een gemiste kans want de ervaring leert dat vooral in de jonge leeftijdscategorieën veel plezier wordt beleefd aan het werken met “hekken” zoals bijvoorbeeld het lopen in verschillende ritmes. Mijn idee dat bij de CD-junioren te weinig aandacht wordt besteed aan de lange hordediscipline vindt ondersteuning in de ranglijsten van de 400m vlak bij de AB-junioren en senioren.

 Top 15 nationale Ranglijst 2007 - 400meter jongens junioren en mannen senioren (<23)
Jongens B
49,03 Dennis Spillekom - Lycurgus
49,56 Thomas Schuwer - Scopias
49,70 Jarno Boutkam - Hellas
50,13 Remko Donga - Ilion
50,30 Bilal Anrar - OSS/VOLO
50,43 Björn Blauwhof - Nea-Volharding
50,69 Stijn Ram - AV '34
50,87 Patrick van der Gaag - Almere '81
51,12 Arjan Bloem - AAC '61
51,14 Martijn Hoogendam - Clytoneus
51,18 Thom Heijnen - Unitas
51,19 Joshua Geerlings - PAC
51,36 Bas Uitbeijerse - Haag Atletiek
51,50 Joeri Jaegers - Atletiek Maastricht
51,53 Jefrie Buckle - Ciko '66
Jongens A
47,45 Niels van Dijk - Clytoneus
47,78 Curtis Kock (AHO) - R' dam A
48,21 Marius Kranendonk - AAC
48,81 Eugéne Susanna - GVAC
48,85 Nana Addae - Continental Sport
48,89 Jesse Caron - R' dam Atletiek
48,96 Stefan Schouten - Athlos
48,96 Twan v Vastenhoven – H’lemmr
49,56 Oscar van Wagtendonk - Hera
49,60 Rob van Genderen - Caesar
50,28 Luc Goossen - Sprint
50,30 Ronald Droppert - AV '40
50,41 Koen Buijtendijk - Hollandia
50,43 Vincent Wolters- De Sperwers
50,48 Jorrit van der Wiel -AV Gouda
M-Senioren
46.13 Churandy Martina (AHO)
46.55 Youssef El Rhalfioui - Phanos
46.99 Robert Lathouwers – R’dam A.
47.38 Daniël Ward – RK HAV
47.42 Steven Zwerink – AC Tion
47.49 Ludrick Berrenstein –Ach.Top
47.56 Tom Uitslag - Phanos
47.66 Bram Som – Atletico ‘73
47.84 Vincent Kerssies – AV Sisu
47.92 Joeri Moerman - AVON
48.05 Lennard van Dam - Clytoneus
48.15 Bob Keus – Olympus 70
48.15 Rikkert van Rhee – R’dam A.
48.17 Jordy Hindriks – R’dam A.
48.19 Daniel de Wild – R’dam A.  
 Top 15 nationale Ranglijst 2007 - 400meter meisjes junioren en vrouwen senioren (<23)
Meisjes B
55,74 Marit Dopheide- AC TION
55,91 Stephanie Beuling - Isala '96
56,01 Naomi Driessen - Unitas
56,62 Nicky van Leuveren - Phanos
56,88 Leonie Schilder - AV Edam
56,98 Marlies Manders - Hellas

58,09 Linda vd Lagemaat - Pallas'67
58,20 Daphne van Es (MC)- Dokev
58,25 Lisanne de Witte (MC)- Trias
59,13 Naomi Derks – N’megen Atl
59,13 Diana Spaargaren - AV Castricum
59,14 Wilmke Boersma - Horror
59,17 Dide Evers - Sprint
59,26 Manon Sillekens - Sprint
Meisjes A
55,00 Kaira Boddy - KAV Holland
55,71 Machteld Mulder - Hollandia
56,13 Amanda Spiljard - Attila
57,37 Vanessa Nakangu - AV H’lmeer
57,42 Esther van de Lycke - AV '23
57,43 Romy Kraaijeveld - Phanos
57,56 Ismaelle Stout - AV '34
57,74 Nicole van Amstel - Atl Maastricht
57,90 Maddie Duhon(USA)- Olymp. '70
58,16 Nicole Jetten - Seven Hills RT
58,45 Nelleke Bosch - ACO
58,46 Lieke Bakker - Passaat
58,49 Susanne Dekkers - AV '34

58,96 Karin Vintges - Attila
Vrouwen
52.40 Ruky Abdulay(GHA)- Haag Atl
53.14 Annemarie Schulte - de Sperwers
54.58 Petra Groenenboom - R'dam Atl
54.65 Tamara Ruben - Atverni
54.69 Najla Jaber - Seven Hills RT
55.02 Henrieke Krommendijk - Unitas
55.17 José van der Veen - Haag Atl
55.62 Laurinda Haak - PAC
55.85 Lisette Thomas - DEM
55.88 Judith Baarssen - Unitas
56.43 Yvonne Hak - Hera
56.32 Pascal van Assendelft - Haag Atl
56.40 Romara van Noort -De Spartaan
56.90 Linda Swart - Groningen Atletiek

In dit overzicht zijn de atleten die ook terug te vinden zijn op de 5-bestenlijst op de horden vet afgedrukt weergegeven. Op te maken valt onder andere dat:

> de verschillen in tijd tussen de atleten op de 400m aanzienlijk kleiner zijn dan op de 400m horden; de prestatiedichtheid is veel groter
> er soms veel verschil zit in de 400m horden prestaties van atleten terwijl dit op de 400m vlak niet het geval is; bijv. bij de JB en MA
> er gelet op de 400m vlak tijden van de hordeatleten op dit punt meerdere atleten van beter of gelijkwaardig niveau zijn waarmee de “smalle” nationale hordetop verbreed zou kunnen worden.

400m vlak atleten worden (te) weinig op het been gezet van de 400m horden
Mede op basis van het voorgaande zijn er slechts weinig 400m atleten die gericht inzetten op de 400m horden uitdaging. Uiteraard niet iedere atleet kiest/zal uiteindelijk gaan kiezen voor de lange hordediscipline, maar wanneer meer (jonge) 400m (èn niet te vergeten 200 en 800m lopers!) atleten gerichter aan het werk zouden gaan met de hordediscipline is het naar mijn mening heel goed mogelijk een grotere prestatiedichtheid op de lange hordediscipline te bereiken. Hierdoor is er een vruchtbare bodem voor een verdere, individuele, toename van het prestatie-niveau bijv. doordat er trainingsgroepen aan het werk gaan in plaats van dat er enkel individuen aan de slag zijn. Een ‘goeie’groep prikkelt in mijn beleving altijd het prestatieniveau in positieve zin.

Betty Hofmeijer verricht trainer-coach werkzaamheden op de hordendisciplines voor de Atletiekschool Aventus in Apeldoorn (per augustus Randstad Topsport College) de Atletiek Unie, de Stichting Hortas en het ATC IJsseldelta in Zwolle. Zij is o.a. persoonlijk trainer van de 400m horde atleten Daniël Franken, Vincent Kerssies en Susanne Dekkers

Sponsoring

TS-logo-2