'Passie en gedrevenheid maken het verschil'

Afsluiting trainingsseizoen 2011/2012

Hortas sluit trainingsseizoen 2011/2012 af met themabijeenkomst bij Optima Forma.
Het is traditie bij Hortas om met elkaar even stil te staan bij het einde van het trainingsseizoen. Het decor hiervoor was ditmaal niet het clubgebouw van Cialfo op de thuisbasis in Epe. Op uitnodiging van sponsor OptimaForma (www.optimaforma.nl) togen de atleten en hun ouders naar de mooie praktijkruimte van dit Eper fysiotherapiebedrijf. Coördinerend fysiotherapeut Wouter Timmer was gastheer én leverde een bijdrage aan de inhoud van de bijeenkomst.
In de terugblik op het trainingsseizoen 2011/2012 was er op de eerste plaats aandacht voor de geleverde prestaties de afgelopen periode. Voor de CD-junioren gold hiervoor als graadmeter de indoor D- en C-Spelen en voor de AB-junioren de NK's in- en outdoor.
Bij de jongste junioren werden in dit verband Luuk Peters (AV Pec 1910), die 3e werd op de 60m horden voor D-jongens in 9.58, en de C-meisjes Emma Oosterwegel (AV Daventria) en Elke Molenaar (AV Spirit) in het zonnetje gezet. Emma werd 2e op de 60m horden in 9.63 en Elke evenaarde dat resultaat op de 600m in 1.42.00.
Bij de oudste junioren werd één en ander gecombineerd met een afscheid uit de trainingsgroep vanwege het inmiddels bereikte prestatieniveau in combinatie met de bereikte leeftijdscategorie (A-junior). Vanwege z'n 2e, resp. 3e plaats op het NK out- en indoor op de 110m horden (14.61) en 60m horden (8.46) kon B-junior Trystan de Weerdt (AV Athlos) een presentje in ontvangst nemen. Voor A-juniore Roos-Sanne Claassen (AV NOP) gold dat voor haar 400m horden kampioenschap (62.50) en voor B-junior Arend-Jan Spierenburg (AV Cialfo) voor zijn twee kampioenschappen op resp. de 400m (50.74) en 400m horden (54.72). Ook van Anneloes de Roo (AV Isala) werd afscheid genomen.
Vervolgens ging de aandacht uit naar het verloop van het trainingsseizoen. De atleten werden hiervoor aan het werk gezet met een vragenlijst waarbij het seizoen op diverse punten werd geëvalueerd. Onder andere hiermee worden op hun beurt de trainers aan het werk gezet om te bezien wie er bij aanvang van het nieuwe trainingsseizoen weer mee mag doen.
Vooruitlopend op dat nieuwe seizoen zijn er gedachten, zo licht trainer-coach Betty Hofmeijer toe, ook plannen om een open dag te organiseren.
Vervolgens is het tijd voor een pauze met een drankje en een verantwoord tussendoortje.

Hierna is het tijd voor fysiotherapeut Wouter Timmer voor het thema van de avond in brede zin nl. blessures. Wat zijn belangrijke oorzaken, welke lichaamssignalen moet je niet in de wind slaan, wat kan de fysiotherapeut betekenen en.....maar vooral ook, wat kun je er zelf aan doen om ze te voorkomen.
Uit de inleiding van Wouter wordt duidelijk dat met name de beide groeispurts hun invloed nogal eens doen gelden in de vorm van een verhoogd risico op fysieke klachten.
Dat verhoogde blessurerisico is des te groter als er te weinig ruimte is voor herstel na een trainingsbelasting. Zeker met de drukke agenda (school, maar ook sociale (media) activiteiten) die veel jongeren kennen is het echt oppassen geblazen en is het belangrijk om de goede keuzes te maken. Van grote invloed op het herstel zijn onder andere factoren als goede voeding, veel slaap (op trainingsdagen 9 uur) , tijd voor ontspanning/niets doen. Is er meer dan normale stress (examens, onprettige dingen in de privé-sfeer, vrienden etc.) moet de (trainings)belasting daar op aangepast worden. Informeer dan ook de trainer hierover. Kortom een goeie atleet ben/wordt je niet alleen op de 1,5-2 trainingsuren op een dag, maar juist ook in de resterende 22-22,5 uur!
Meer, vaker trainen kan alleen als je daar extra rust tegenover kunt zetten.
Wouter maakte dit zichtbaar via zijn zgn. supercompensatie plaatje!

 blz 2 verslag

Uiteraard is het ook van groot belang dat trainers atleten aan trainingsbelastingen blootstellen die:

- qua intensiteit een goede afwisseling kennen
- een grote mate aan variatie en afwisseling kennen waardoor het lichaam veelzijdig ontwikkeld wordt
- qua aantal en inhoud goed zijn afgestemd op de belastbaarheid van de atleet
En last but not least zijn er ook in de praktijk voor de atleten fysieke zaken die goed in orde moeten zijn en waarop zelf veel invloed kan worden uitgeoefend. Zeker voor horden lopers geldt dat er bijvoorbeeld veel aandacht nodig is voor de motorische basiseigenschap lenig- en beweeglijkheid.
Er zijn veel en legio (rek)oefeningen die hiervoor in aanmerking komen.
Een mooie, heel complete oefening die relatief weinig tijd kost en Wouter met plezier onder de aandacht brengt is de ZONNEGROET!
Gezamenlijk wordt de bijeenkomst afgesloten met het doornemen en oefenen van deze mooie praktische lenig- en beweeglijkheids oefening.
Kortom een leerzame, wijze les voor iedere atleet die echt serieus werk wil (gaan) maken van zijn of haar atletenambitie!

Sponsoring

TS-logo-2